Menu

VHG fest & generalforsamling 2017

image
16. februar 2017 kl. 20:06
Hygge, spisning, underholdning med foredrag, prisuddelinger samt vores årlige hovedgeneralforsamling.

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 18:00 i Multisalen.

Alle er velkomne – og i særdeleshed vores instruktører/trænere, udvalgsmedlemmer, medlemmer, æresmedlemmer og VHG venner.

 

Vi har i år indbudt den forhenværende professionelle bokser, Torben Keller fra Aalborg, som i dag er selvstændig personlig træner.

Inspiration, motivation og målsætning

Kom med på en rejse fra drenge-drøm til nyfunden, essensinspireret drenge-drøm. Det er en historie om, at finde sig til rette som ung og videre gennem livet. Om at have modet og opbakningen til at jagte en drenge-drøm 100%. Og ikke bare hvilken som helst drøm: drømmen om at blive verdens bedste!

 

Program:

Kl. 18:00-18:30 Fællesspisning for alle inkl. drikkevarer

Kl. 18:45-19:45 Torben Keller: Inspiration, motivation og målsætning

Kl. 19:45-20:30 Fanebærere og formand åbner ordinær generalforsamling

Kl. 20:30-21:30 Prisuddelinger - pokaler, priser og blomster

Kl. 21:30 Tak for i aften!

Tilmelding til fællesspisning senest den 17. marts via mail: vhg@vhg.dk.

 

Ordinær generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne er i år:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse og godkendelse af beretninger (fra alle udvalgsformændene, kort om året, der gik)

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (samt budget 2017)

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Valg af hovedbestyrelse jf. §4 i vedtægterne – i år:

  • Valg af hovedformand (Laila Christensen ønsker at stoppe. Kandidat: Torben Brohus)
  • Valg af sekretær (Lars Klitgaard ønsker at stoppe. Kandidat: Jonas Kristensen)
  • Valg af suppleant for det kommende år (Peter P. - genopstiller)
  • Valg af kasserersuppleant (Berit Andersen - genopstiller)
  • Valg af 2 revisorer (Hans Jørgen Hæk og Carl Hansen – genopstiller) og revisorsuppleant (Lisbeth Fischer - genopstiller)

6. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før (den 8. marts 2016). Formand: Laila Christensen, telefon 4161 7474/mail: lc@coachvision.dk.